help Cari Judul Peraturan:
Judul Peraturan
help Cari Kata/Frasa dalam Peraturan:
Frasa dalam peraturan
Tahun

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1949
UU

| semua | uu | perpu | pp | keppres | penpres |
Tabel LN | Tabel BN

UU Tahun:
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Data: 12.
# Jenis Nomor
Judul/Tentang
LN
TLN
Tanggal
HTML file
PDF File
01. UU 1 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Pendapatan     28-09-1949   uu1-1949.pdf (39.87 kb) 
02. UU 2 Kedudukan Dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri Di Sumatra     30-09-1949   uu2-1949.pdf (42.79 kb) 
03. UU 3 Tarip Pajak Potong 1949     30-10-1949   uu3-1949.pdf (39.06 kb) 
04. UU 4 Penambahan Bea Meterai     30-10-1949   uu4-1949.pdf (42.04 kb) 
05. UU 5 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Dan Pajak Upah     30-10-1949   uu5-1949.pdf (46.32 kb) 
06. UU 6 Penambahan jumlah anggauta Komite Nasional Pusat     28-11-1949   uu6-1949.pdf (48.13 kb) 
07. UU 7 Penunjukkan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia     05-12-1949   uu7-1949.pdf (33.95 kb) 
08. UU 8 Perubahan Undang Undang 1948 No.9 Dari Hal Kedudukan Hukum Anggauta K.N.I.P     05-12-1949   uu8-1949.pdf (35.5 kb) 
09. UU 9 Sidang Komite Nasional Pusat Mengenai Persetujuan Konperensi Meja Bundar     05-12-1949   uu9-1949.pdf (36.31 kb) 
10. UU 10 Hal Penerimaan Baik Hasil Hasil Konperensi Meja Bundar     14-12-1949   uu10-1949.pdf (36.75 kb) 
11. UU 11 Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat     14-12-1949   uu11-1949.pdf (35.58 kb) 
12. UU 12 Mengadakan Perubahan Dalam Undang Undang No.27 Tahun 1948 Mengenai Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Angauta Anggautanya     24-12-1949   uu12-1949.pdf (58.34 kb) 
* Warna merah peraturan sudah dicabut